logo WAT
logo BGWAT
 

Informacje ogólne

Gmach Biblioteki Głównej WAT
 Gmach Biblioteki Głównej WAT

Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej powstała w 1951 roku równocześnie z Wojskową Akademią Techniczną. Początkowo nosiła nazwę Biblioteki Technicznej, następnie Biblioteki Naukowej, a pod koniec lat sześćdziesiątych otrzymała nazwę Biblioteki Głównej WAT.

W pierwszym okresie istnienia Biblioteka nie miała własnej siedziby. Zbiory biblioteczne znajdowały się częściowo w Klubie WAT, częściowo w pomieszczeniach kasyna i w piwnicach budynków należących do Uczelni. W 1957 roku Biblioteka doczekała się własnej siedziby, pięknego budynku z obszernymi magazynami.

Biblioteka od chwili utworzenia stanowi ważny element struktury uczelni, wywierając duży wpływ na poziom działalności dydaktycznej i naukowej.

W latach 2010-2013 budynek Biblioteki staraniem władz WAT i dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych doczekał się gruntownego remontu. Budynek został w nowoczesny i przyjazny sposób przystosowany do potrzeb różnych grup użytkowników. Oddano do użytku sale konferencyjno-szkoleniowe, sale nauki własnej, kabiny do pracy indywidualnej oraz strefę wi-fi w całym budynku.

W 2014 roku w Bibliotece został wdrożony informatyczny system obsługi bibliotecznej ALEPH – ze zdalnym dostępem do katalogu on-line i multiwyszukiwarką zasobów bibliotecznych PRIMO. Wdrożony w 2015 roku system HAN umożliwia korzystanie z 35 licencjonowanych zasobów elektronicznych, zarówno w sieci uczelnianej jak i poza nią, poprzez jedno logowanie do konta bibliotecznego.​ Wdrożono także nowe usługi: Zapytaj bibliotekarza, Zamawianie kopii, Płatności online oraz nową stronę internetową.

W 2016 roku zaczęła funkcjonować Baza Wiedzy WAT, która jest miejscem ewidencji, archiwizacji i upowszechniania dorobku naukowego, dydaktycznego pracowników, doktorantów oraz studentów Akademii i pełni funkcję Repozytorium Wojskowej Akademii Technicznej.

W 2017 roku Biblioteka przystąpiła do wspólnego projektu bibliotek warszawskich uczelni wyższych, pod nazwą System Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa), który umożliwia wypożyczanie zbiorów na zasadzie wzajemności.

W 2018 roku została oddana do użytku całodobowa wrzutnia samoobsługowa, która wykorzystuje nowoczesną technologie RFID i umożliwia bezkontaktowy zwrot wypożyczonych zbiorów. Od tego roku Użytkownicy Biblioteki mogli także korzystać z pełnego pakietu norm PKN.

W 2020 roku została uruchomiona kolejna usługa bilblioteczna – książkomat, urządzenie samoobsługowe, które umożliwia bezpieczne wypożyczanie zamówionych przez Internet książek 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

W 2021 roku zostały uruchomione dwie usługi zdalnego dostępu do polskiej prasy elektronicznej (E -prasa) oraz audiobooków i e-booków (Ebookpoint BIBLIO).

Obecnie Biblioteka Główna WAT posiada około 300 tys. woluminów książek, skryptów i podręczników; około 18 tys. woluminów czasopism i ponad 4 tys. zbiorów specjalnych.

W Bibliotece odbywają się konferencje, szkolenia i seminaria. Biblioteka jest również organizatorem imprez kulturalnych: wystaw fotograficznych i malarskich oraz koncertów okolicznościowych.

Biblioteka Główna WAT wprowadza cyklicznie udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Udogodnienia architektoniczne dla Użytkowników niepełnosprawnych ruchowo : wewnątrz budynku podjazd wewnętrzny i winda, przed Biblioteką miejsce parkingowe. Stały dostęp do zbiorów osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi zapewnia książkomat oraz wrzutnia samoobslugowa.

Stanowisko dla osób słabowidzących dostępne w Czytelni (p. 201) wyposażone w: Lunar Plus – oprogramowanie udźwiękawiające i powiększające, dzięki któremu Użytkownicy słabowidzący mogą, w zależności od swoich potrzeb i wady wzroku, wybrać program, który wyłącznie powiększa obraz na komputerze lub, co jest zwykle zalecane, taki, który powiększa obraz i udźwiękawia komputer. ReadDesk – powiększalnik, potrafiący odczytać rozpoznany tekst. Dolphin keyboard – klawiatura z dużymi kontrastowymi napisami, białe litery na czarnym tle, dzięki czemu klawisze są dobrze widoczne.

W 2022 roku w Bibliotece została wyznaczona osoba do obsługi osób głuchych i niedosłyszących.

Ostatnio zmieniany środa, 04 maja 2022 11:13
facebook Instagram Instagram blog NUKAT bibliowawa
360_STOPNI
Logo języka migowego
Konferencja Naukowa ph. Cywilizacja wiedzy – wyzwanie dla bibliotek